IPv4

Co to znaczy IPv4?

IPv4 (Internet Protocol version 4) to czwarta wersja protokołu internetowego, która jest używana do identyfikacji urządzeń w sieciach komputerowych opartych na transmisji pakietów danych. Jest to podstawowy protokół stosowany w Internecie, który umożliwia komunikację między komputerami i innymi urządzeniami podłączonymi do sieci.

IPv4 opiera się na 32-bitowym adresowaniu, co oznacza, że może obsługiwać teoretycznie około 4,3 miliarda unikalnych adresów IP. Adresy te są zapisywane w formacie dziesiętnym, z czterema grupami liczb oddzielonymi kropkami, np. 192.168.0.1.

Jak działa IPv4?

  1. Podział na pakiety: IPv4 dzieli dane na małe pakiety, które są przesyłane przez sieć. Każdy pakiet zawiera informacje o źródle i celu, co pozwala na poprawne przekierowanie danych.
  2. Adresowanie: Każde urządzenie w sieci IPv4 ma unikalny adres IP, który pozwala na identyfikację i komunikację z innymi urządzeniami.
  3. Trasowanie: IPv4 wykorzystuje tablice trasowania, aby przekierować pakiety do właściwego odbiorcy. Trasowanie opiera się na najkrótszej ścieżce między źródłem a celem.
  4. Fragmentacja: W przypadku, gdy pakiet jest zbyt duży, aby przesłać go przez sieć, IPv4 dzieli go na mniejsze fragmenty, które są przesyłane oddzielnie i ponownie składane u odbiorcy.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są główne cechy protokołu IPv4?
  2. W jaki sposób IPv4 różni się od IPv6?
  3. Jakie są ograniczenia protokołu IPv4?
  4. Co oznacza 32-bitowe adresowanie w IPv4?
  5. Jakie są zalety stosowania protokołu IPv4?