Atrybut alt

Co to jest atrybut alt?

Atrybut alt (skrót od „alternative text”) to tekst alternatywny, który opisuje obrazek na stronie internetowej. Jest to ważny element w kontekście optymalizacji strony pod kątem SEO (Search Engine Optimization), ponieważ pomaga wyszukiwarkom zrozumieć, co przedstawia dany obrazek, co z kolei wpływa na pozycjonowanie strony. Atrybut alt jest również istotny z punktu widzenia dostępności, ponieważ umożliwia osobom korzystającym z czytników ekranowych zrozumienie zawartości obrazka.

  1. Wpływ na SEO: Wyszukiwarki, takie jak Google, używają atrybutu alt do indeksowania obrazów, co może wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Dlatego warto zadbać o odpowiednie opisy obrazków.
  2. Dostępność: Atrybut alt pomaga osobom z niepełnosprawnościami, takimi jak niewidomi czy niedowidzący, zrozumieć zawartość obrazka za pomocą czytników ekranowych.
  3. Zgodność z przeglądarkami: W przypadku, gdy obrazek nie zostanie wyświetlony z jakiegoś powodu (np. z powodu błędu w adresie URL), przeglądarka wyświetli tekst alternatywny zdefiniowany w atrybucie alt.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak dodać atrybut alt do obrazka na stronie internetowej?
  2. Czy atrybut alt jest obowiązkowy dla wszystkich obrazków?
  3. Jakie są dobre praktyki dotyczące stosowania atrybutu alt?
  4. Czy atrybut alt wpływa na szybkość ładowania strony?
  5. Jak sprawdzić, czy na mojej stronie są obrazki bez atrybutu alt?