Strony internetowe

Definicja stron internetowych

Strony internetowe to zbiór dokumentów HTML (Hypertext Markup Language) udostępnianych przez serwery WWW (World Wide Web) i przeglądanych za pomocą przeglądarek internetowych. Są one podstawowym elementem Internetu, umożliwiającym prezentowanie treści, grafik, dźwięków oraz interakcję z użytkownikami. Strony internetowe mogą być statyczne lub dynamiczne, w zależności od rodzaju technologii użytej do ich tworzenia.

Rodzaje stron internetowych

 1. Strony statyczne: Są to proste strony, które nie zmieniają swojej zawartości w zależności od interakcji użytkownika. Zawierają stałe treści, takie jak tekst, obrazy i multimedia, które są zapisane w plikach HTML na serwerze.
 2. Strony dynamiczne: Są to strony, które generują swoją zawartość w czasie rzeczywistym, na podstawie interakcji użytkownika lub innych zmiennych. Wykorzystują technologie takie jak PHP, JavaScript czy ASP, aby pobierać dane z bazy danych i tworzyć dynamiczne treści.

Zastosowania stron internetowych

Strony internetowe mają wiele zastosowań, takich jak:

 • Prezentacja informacji o firmie, produkcie lub usłudze
 • Publikowanie artykułów, blogów czy wiadomości
 • Udostępnianie plików do pobrania
 • Interakcja z użytkownikami za pomocą formularzy kontaktowych, ankiet czy forów dyskusyjnych
 • Handel elektroniczny, czyli sprzedaż produktów lub usług przez Internet

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie są podstawowe elementy strony internetowej?
 2. Jakie są różnice między stronami statycznymi a dynamicznymi?
 3. W jaki sposób strony internetowe są udostępniane przez serwery WWW?
 4. Jakie technologie są wykorzystywane do tworzenia stron internetowych?
 5. Jakie są najpopularniejsze zastosowania stron internetowych?