HTML

Co to jest HTML?

HTML (Hypertext Markup Language) to język znaczników, który jest podstawą strukturującą każdą stronę internetową. Umożliwia tworzenie i formatowanie dokumentów, które mogą być wyświetlane w przeglądarkach internetowych. HTML pozwala na dodawanie tekstu, obrazów, linków, tabel, list, formularzy i wielu innych elementów do strony internetowej.

Struktura HTML opiera się na tzw. znacznikach (ang. tags), które są umieszczane wewnątrz nawiasów ostrych (< >). Znaczniki te informują przeglądarkę, jak interpretować i wyświetlać poszczególne elementy strony. Znaczniki HTML występują zazwyczaj w parach, zaczynając od znacznika otwierającego (np. <p>) i kończąc na znaczniku zamykającym (np. </p>).

  1. Elementy HTML: Elementy HTML to fragmenty kodu, które definiują strukturę strony internetowej. Składają się z otwierającego i zamykającego znacznika oraz treści zawartej między nimi. Przykładem elementu HTML jest paragraf (<p>), nagłówek (<h1>), lista (<ul>) czy link (<a>).
  2. Atrybuty HTML: Atrybuty to dodatkowe informacje, które można dodać do znaczników HTML. Pozwalają na modyfikowanie właściwości i zachowania elementów. Przykładem atrybutu jest „href” w znaczniku <a>, który definiuje adres URL linku.
  3. Wersje HTML: Od momentu powstania HTML w 1991 roku, język ten ewoluował i doczekał się kilku wersji. Obecnie najnowszą wersją jest HTML5, która wprowadza wiele nowych funkcji, takich jak obsługa multimediów, animacji czy geolokalizacji.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawowe elementy struktury HTML?
  2. Jakie są różnice między wersjami HTML?
  3. Do czego służą atrybuty HTML?
  4. Jak dodać obraz na stronę internetową za pomocą HTML?
  5. Jak stworzyć listę numerowaną lub punktowaną w HTML?