Znaczniki HTML

Co to są znaczniki HTML?

Znaczniki HTML, inaczej tagi HTML, to elementy języka HTML (Hypertext Markup Language), który jest podstawowym językiem wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych. Znaczniki te służą do definiowania struktury i formatowania treści na stronie, a także do tworzenia linków, obrazów, list, tabel i innych elementów.

Podstawowe cechy znaczników HTML:

 1. Znaczniki zazwyczaj występują w parach, składają się z tagu otwierającego (np. <p>) i tagu zamykającego (np. </p>), które obejmują treść, do której mają zastosowanie.
 2. Niektóre znaczniki są samozamykające, co oznacza, że nie mają pary i wystarczy jeden tag do ich zdefiniowania (np. <img>).
 3. Znaczniki mogą mieć atrybuty, które dostarczają dodatkowych informacji na temat danego elementu (np. <a href=”https://example.com”>Link</a>).
 4. W języku HTML istnieje wiele różnych znaczników, które mają różne funkcje i zastosowania.

Przykłady znaczników HTML:

 • <h1> – nagłówek pierwszego poziomu
 • <p> – akapit tekstu
 • <a> – link
 • <img> – obraz
 • <ul> – lista nienumerowana
 • <ol> – lista numerowana
 • <table> – tabela

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie są podstawowe cechy znaczników HTML?
 2. Czy znaczniki HTML zawsze występują w parach?
 3. Do czego służą atrybuty w znacznikach HTML?
 4. Jakie są przykłady znaczników HTML?
 5. Jaki jest cel stosowania znaczników HTML na stronach internetowych?