Atrybut href

Co to znaczy atrybut href?

Atrybut href to jeden z podstawowych elementów języka HTML, który pozwala na tworzenie linków do innych stron, dokumentów, plików czy adresów e-mail. Skrót „href” pochodzi od angielskiego „hypertext reference”, co można przetłumaczyć na „odniesienie do hipertekstu”.

Atrybut href jest używany w połączeniu z tagiem „a” (anchor), który definiuje link. Wartość atrybutu href wskazuje ścieżkę do zasobu, do którego ma prowadzić link. Może to być zarówno ścieżka względna (np. „/kontakt.html”), jak i absolutna (np. „https://www.example.com/kontakt.html”).

  1. Ścieżka względna – odnosi się do lokalizacji zasobu w stosunku do bieżącej strony. Przykład: „obrazy/zdjecie.jpg”.
  2. Ścieżka absolutna – odnosi się do lokalizacji zasobu na podstawie pełnego adresu URL. Przykład: „https://www.example.com/obrazy/zdjecie.jpg”.

Wartości atrybutu href mogą również zawierać identyfikatory (np. „#section1”), które wskazują na konkretną sekcję na tej samej stronie, lub schematy URI (np. „mailto:example@example.com”), które umożliwiają wykonywanie określonych akcji, takich jak wysłanie e-maila.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak użyć atrybutu href do tworzenia linków do innych stron?
  2. Czy atrybut href może prowadzić do plików, takich jak PDF czy obrazy?
  3. Jaka jest różnica między ścieżką względną a absolutną w atrybucie href?
  4. Jak stworzyć link do konkretnej sekcji na tej samej stronie za pomocą atrybutu href?
  5. Jak użyć atrybutu href do stworzenia linku do wysłania e-maila?