Disallow

Co to znaczy Disallow?

Disallow to dyrektywa używana w pliku robots.txt, która informuje roboty wyszukiwarek internetowych, że nie mają dostępu do określonych części strony internetowej lub całej strony. Dyrektywa ta jest stosowana, aby optymalizować indeksowanie strony przez wyszukiwarki, zabezpieczyć treści przed niepożądanym indeksowaniem lub kontrolować, jakie części strony są dostępne dla robotów.

W praktyce Disallow jest stosowane w następujący sposób:

  1. W pliku robots.txt, który powinien być umieszczony w głównym katalogu strony internetowej.
  2. W formie linii tekstu zaczynającej się od słowa „Disallow” (bez cudzysłowów), po którym następuje dwukropek i ścieżka do zasobu, który ma być zablokowany dla robotów.
  3. Można zastosować wiele dyrektyw Disallow, każda w osobnej linii, aby zablokować dostęp do różnych części strony.

Warto zauważyć, że dyrektywa Disallow nie gwarantuje całkowitej ochrony przed indeksowaniem przez roboty. Niektóre roboty mogą nie przestrzegać reguł zawartych w pliku robots.txt, a treści zablokowane przez Disallow mogą być nadal indeksowane, jeśli są linkowane z innych stron internetowych.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak użyć dyrektywy Disallow w pliku robots.txt?
  2. Czy Disallow gwarantuje całkowite zablokowanie dostępu do treści dla robotów?
  3. Jak zablokować dostęp do całej strony internetowej za pomocą Disallow?
  4. Czy Disallow może być stosowane tylko dla określonych robotów wyszukiwarek?
  5. Jakie są inne dyrektywy używane w pliku robots.txt oprócz Disallow?