HTTP

Co to jest protokół HTTP?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny używany w Internecie do przesyłania danych, głównie stron internetowych i plików multimedialnych, pomiędzy serwerem a klientem (np. przeglądarką internetową). Protokół ten opiera się na architekturze klient-serwer, co oznacza, że klient wysyła żądanie do serwera, a serwer odpowiada na to żądanie, przesyłając odpowiednie dane.

HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że każde żądanie klienta jest traktowane jako niezależne od poprzednich żądań. W związku z tym, serwer nie przechowuje informacji o stanie klienta pomiędzy kolejnymi żądaniami.

Podstawowe elementy HTTP

  1. Metody żądań – określają, jaką akcję klient chce wykonać na serwerze. Najpopularniejsze metody to: GET (pobieranie danych), POST (wysyłanie danych), PUT (aktualizacja danych) i DELETE (usuwanie danych).
  2. Adres URL – unikalny identyfikator zasobu, który klient chce pobrać lub na którym chce wykonać określoną akcję.
  3. Nagłówki – dodatkowe informacje przesyłane w żądaniu lub odpowiedzi, takie jak typ zawartości, długość treści, informacje o przeglądarce klienta itp.
  4. Ciało żądania/odpowiedzi – zawiera dane przesyłane pomiędzy klientem a serwerem, np. treść strony internetowej, dane formularza itp.
  5. Kody odpowiedzi – trzycyfrowe liczby informujące klienta o wyniku żądania, np. 200 (OK), 404 (Not Found) czy 500 (Internal Server Error).

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawowe metody żądań w protokole HTTP?
  2. Czym różni się HTTP od HTTPS?
  3. Co oznacza, że HTTP jest protokołem bezstanowym?
  4. Jakie informacje przekazuje adres URL w żądaniu HTTP?
  5. Do czego służą kody odpowiedzi HTTP?