Czy linkując wewnętrznie strony używać pełnego adresu url?

Nie jest konieczne używanie pełnego adresu URL przy linkowaniu wewnętrznym stron. Zamiast tego, możesz stosować linki względne, które odwołują się do innych stron na twojej witrynie.

Linki względne odnoszą się do ścieżki pliku w ramach tej samej domeny, na której znajduje się strona, co oznacza, że ​​nie trzeba używać pełnego adresu URL. Na przykład, zamiast używać „https://noril.pl/pozycjonowanie-stron/” jako adresu URL dla linku do strony 1 na twojej witrynie, można użyć względnego adresu URL „/pozycjonowanie-stron/„.

Używanie linków względnych zamiast pełnych adresów URL ma kilka korzyści. Po pierwsze, ułatwia to przenoszenie lub zmianę nazwy domeny bez konieczności zmiany wszystkich linków na stronie. Po drugie, skraca to długość kodu HTML, co ułatwia jego czytanie i zarządzanie.

Czy dla algorytmów Google ma to znaczenie?

Dla Google nie ma znaczenia, czy używasz pełnego adresu URL lub linków względnych do linkowania wewnętrznego stron na Twojej witrynie.

Google wykorzystuje różne algorytmy do indeksowania i analizowania zawartości witryny, a linki wewnętrzne są ważnym czynnikiem wpływającym na jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Jednakże, sposób, w jaki te linki są tworzone, nie ma wpływu na pozycję Twojej strony w wynikach wyszukiwania.

Ważne jest natomiast, aby linki wewnętrzne były odpowiednio oznaczone za pomocą właściwych atrybutów i słów kluczowych, aby Google mógł łatwo zrozumieć, jakie są relacje między różnymi stronami Twojej witryny.

Atrybuty w linkach wewnętrznych

Istnieją trzy atrybuty, które możesz zastosować do oznaczania linków wewnętrznych na Twojej witrynie:

„href” – określa adres URL, do którego link prowadzi.

„title” – umożliwia dodanie opisu lub podpowiedzi dla linku, która wyświetla się, gdy użytkownik najedzie kursorem myszy na link.

„rel” – określa relację między stroną, z której pochodzi link, a stroną, na którą wskazuje link. W przypadku linków wewnętrznych na Twojej witrynie, zwykle stosuje się atrybut „rel” z wartością „nofollow”, aby wykluczyć wpływ tych linków na pozycję Twojej strony w wynikach wyszukiwania.

Przy tworzeniu linków wewnętrznych, zaleca się stosowanie opisowych i zrozumiałych tekstów linków, które pomogą użytkownikom zrozumieć, dokąd prowadzi link i co mogą na tej stronie znaleźć. To również ułatwia Google zrozumienie struktury Twojej witryny i związanych z nią treści.

Czy jest jeszcze więcej atrybutów?

Tak, istnieją także inne atrybuty, które można stosować przy tworzeniu linków na stronie internetowej. Oto kilka z nich:

„target” – określa, jak zostanie otwarta strona, do której prowadzi link. Domyślnie, gdy użytkownik kliknie na link, strona zostanie otwarta w tym samym oknie lub karcie przeglądarki. Jednak stosując atrybut „target” z wartością „_blank”, link może otworzyć się w nowym oknie lub karcie przeglądarki.

„class” – pozwala na zdefiniowanie klasy CSS dla linku, co pozwala na dostosowanie wyglądu i stylu linków na stronie.

„id” – pozwala na nadanie unikalnego identyfikatora dla danego linku, co ułatwia odwoływanie się do niego w kodzie HTML.

„aria-label” – pozwala na dodanie opisu dla linku, który jest wykorzystywany przez aplikacje dla osób niewidomych lub niedowidzących.

„download” – pozwala na umieszczenie pliku do pobrania jako link, zamiast prowadzić do strony.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie atrybuty są zawsze wymagane lub odpowiednie dla każdego rodzaju linków. Warto stosować tylko te, które są niezbędne dla Twojej witryny i które pomagają użytkownikom i wyszukiwarkom zrozumieć, co znajduje się na stronie.