Python

Co to jest Python?

Python to język programowania wysokiego poziomu, stworzony przez Guido van Rossuma w 1991 roku. Charakteryzuje się prostą i czytelną składnią, co sprawia, że jest łatwy do nauki i stosowania zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych programistów. Python jest językiem obiektowym, co oznacza, że pozwala na tworzenie i manipulowanie obiektami, które są instancjami klas.

Python jest językiem interpretowanym, co oznacza, że kod źródłowy jest czytany i wykonany linia po linii przez interpreter, zamiast być kompilowany do kodu maszynowego. Dzięki temu proces tworzenia i testowania aplikacji jest szybszy i łatwiejszy.

Python jest językiem wieloplatformowym, co oznacza, że może być używany na różnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, macOS, Linux i inne. Wspiera również wiele bibliotek i modułów, które ułatwiają tworzenie różnorodnych aplikacji, od prostych skryptów do zaawansowanych systemów.

Główne cechy Pythona:

 1. Prosta i czytelna składnia, ułatwiająca naukę i pracę z kodem.
 2. Wieloplatformowość, umożliwiająca uruchamianie kodu na różnych systemach operacyjnych.
 3. Obsługa wielu bibliotek i modułów, które rozszerzają funkcjonalność języka.
 4. Wsparcie dla różnych paradygmatów programowania, takich jak programowanie obiektowe, proceduralne czy funkcyjne.
 5. Szerokie zastosowanie, od prostych skryptów do zaawansowanych aplikacji webowych, naukowych czy analizy danych.

Pytania od użytkowników:

 1. Jaki jest cel stworzenia języka Python?
 2. W jakich dziedzinach Python jest najczęściej stosowany?
 3. Jakie są główne zalety Pythona w porównaniu do innych języków programowania?
 4. Czy Python jest dobrym językiem dla początkujących programistów?
 5. Jakie są najpopularniejsze biblioteki i moduły używane w Pythonie?
 6. Czy można tworzyć w Pythonie strony internetowe?