CSS

Co to znaczy CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) to język służący do opisu wyglądu i formatowania dokumentów HTML lub XML. Został stworzony w celu oddzielenia struktury dokumentu od jego prezentacji, co ułatwia zarządzanie i utrzymanie witryny internetowej. CSS pozwala na kontrolowanie wielu aspektów wyglądu strony, takich jak kolory, czcionki, tła, odstępy, ramki czy animacje.

  1. Selektory – pozwalają na wybór elementów HTML, do których mają być zastosowane style.
  2. Właściwości – opisują konkretne cechy wyglądu elementu, np. kolor tekstu, wielkość czcionki czy marginesy.
  3. Wartości – określają szczegółowe ustawienia dla danej właściwości, np. „red” dla koloru tekstu czy „16px” dla wielkości czcionki.
  4. Kaskadowość – oznacza, że style mogą być dziedziczone lub nadpisywane w zależności od ich specyficzności, kolejności występowania oraz ważności.

Stosowanie CSS przynosi wiele korzyści, takich jak lepsza kontrola nad wyglądem strony, łatwiejsze aktualizacje, szybsze ładowanie witryny czy lepsza dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawowe elementy CSS?
  2. Do czego służy język CSS?
  3. Jakie są zalety stosowania CSS w projektowaniu stron internetowych?
  4. 4. Czym jest kaskadowość w CSS?
    5. Jak zastosować style CSS do elementów HTML?